Kapat

Henüz üye değil misin? Kayıt ol ve yazmaya başla.

lock and key

Hesabınızla giriş yapın.

Kullanıcı Girişi

Şifrenizi mi unuttunuz?

İsimler

Yazar Kategori Edebiyattan Ebediyete | Yorum

Kelime Anlamı

İsimler, canlı-cansız, somut-soyut varlık veya olayların hepsini ayrı ayrı karşılayan kelimelerdir. Bir başka deyişle, bir olgu veya kavramdan farklı olan her bir olgu veya kavramın o olgu veya kavramdan ayrı olarak tanımlamaya yarayan bir ismi vardır. İsim Arapça’dan Türkçe’ye geçmiş bir sözcüktür. Türkçesi addır.

Mitolojide İsim

Arthur mitolojisinde onur ve şövalyelik adına düzenlenen düellolarda kazanan şövalyenin rakibinin ismini ve namını alırmış. Muzzaffer şövalyeyi öven ve güçlü olmak adına düzenlen düellolar hiç de ayıp değilmiş. (*)

Dini Yorumlar

Müslüman inanışına göre Allah’ın sonsuz isimleri vardır. Kur’ân-ı Kerim’in bazı ayetlerinde Cenâb-ı Hakk’ın birden fazla isim ya da sıfatına işaret edildiğinden “biz” ifadesi kullanılmıştır.

Mezopotamya , Mısır , Pers, İsrail gibi doğu kültürleri isimleri kimi zaman tanrılaştırdığı gibi genel anlamda çok güçlü olduğunu düşünmüşlerdir. İbranice’de Tanrı ile olduğu kadar Şeytan ile de bağlantının isimler olduğu düşünülmektedir.

İncil ‘de ise isimler özellikle varlıkları nitelemek amacıyla kullanılmıştır. Adam yani toprak manasına gelir ve isimler durumlar neticesinde değişkenlik gösterir. Abram ve eşi Sarai yeniden isimlendirilir “Abraham” ve “Sarah” olurlar. (Matta 16, İncil) Böylelikle hayat seyirleri boyunca onları anlamlandıracak, durumlarını yansıtacak isimleri olur.

Müslümanlık’ta ve Hristiyanlık’ta kişilerin isimleri soylarıyla veya aile reisleriyle birlikte anılır; ‘ibn Sina el-Belhi’ veya ‘David, son of Jesse’ şeklinde. (*)

İsim & Var Olma İlişkisi

İsimlerin sınıflandırılması, kültürlerin onları yorumlaması konusunda oldukça geniş anlamlar yakalamak mümkün. İsimlerin büyüleri kapılarak, mananın özünde isim olduğunu düşünerek isimle ateş arasında gidip gelenler olmuş tarih boyunca. Kağıdı tutuşturan kalemdir. Duman isimlerden yükselir. Olacakları yazan bir kitapla olmuşları yazan bir defter arasında. İnsan için dünya hayatı ne de olsa bir isimden ibarettir.

 


Yorum Yapın